ข่าวสาร

ASHER CONDO ขอเป็นส่วนหนึ่งร่วมช่วยกันชะลอ การแพร่ระบาด ด้วยการบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ต้านภัยโควิด-19 เพื่อแสดงความห่วงใยต่อบุคลากรทางการแพทย์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้

อัพเดทเมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2563

ASHER CONDO ขอเป็นส่วนหนึ่งร่วมช่วยกันชะลอ การแพร่ระบาด

ด้วยการบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ต้านภัยโควิด-19 เพื่อแสดงความห่วงใยต่อบุคลากรทางการแพทย์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้

.

นำโดยคณะผู้บริหารบริษัท เอ พลัส เรียลเอสเตท จำกัด

คุณภูมิภัทร พรหมมา (ประธานกรรมการ) ผู้มอบของบริจาค

คุณเชี่ยวชาญ เลิศเอกบุรุษ (รองประธานกรรมการ) กลาง

คุณชูศักดิ์ ตั้งคุณสมบัติ (กรรมการ) ซ้าย

.

ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบชุดป้องกันเชื้อโรค (PPE) มูลค่า 25,000 บาท ให้แก่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้ในระหว่างการดูแลรักษาผู้ป่วย


ข่าวที่เกี่ยวข้อง