กิจกรรม

ร่วมทำบุญพระสงฆ์ 9 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ

อัพเดทเมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2559

วันเสาร์ที่ 17 ธ.ค. 2559 เวลา 10.10 น. นายเชี่ยวชาญ เลิศเอกบุรุษ รองประธานกรรมการ , นายชูศักดิ์ ตั้งคุณสมบัติ กรรมการผู้จัดการ (บริษัท เอ พลัส เรียลเอสเตท จำกัด) และลูกบ้าน A Plus Condo 1 ร่วมทำบุญพระสงฆ์ 9 รูป (ถวายเพล) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ ณ ลานจอดรถ A Plus Condo 1

ข่าวที่เกี่ยวข้อง