กิจกรรม

เอ พลัส เรียลเอสเตท ส่งเสริม "กิจกรรมจิตอาสา"

อัพเดทเมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2559

วันนี้พนักงาน เอ พลัส เรียลเอสเตท ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กในสถานสงเคราะห์ด้วยพลังอาสาสมัคร โดยมาช่วยกันทำความสะอาดอาคารที่พัก ของใช้และของเล่นเด็ก ณ สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา (บ้านเฟื่องฟ้า) อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง