Home > Activities > จัดดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับน้องๆเด็กพิการ

จัดดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับน้องๆเด็กพิการ

ทางบริษัท เอพลัส เรียลเอสเตท จำกัด ได้ตะหนักถึงความรับผิดชอบที่พึงจะมีต่อสังคม จึงได้จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับน้องๆเด็กพิการซ้ำซ้อนบ้านหญิงราชาวดี ไปเมื่อวันที่ 6 ต.ค. 56 ครับ